Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 44,90 €
Predĺženie 44,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 44,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .london je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .london domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .london
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .london je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .london môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .london môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Dot London Domains Ltd (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .london môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.london).