Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 89,00 €
Predĺženie 89,00 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 89,00 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Užitočné informácie o doménach .hm

Zameranie a všeobecné informácie

Doména .hm je o niečo viac exotická doména, ktorá sa končí: Existuje od júla 1997 ako oficiálna doména najvyššej úrovne na súostroví Heard a McDonald Islands. Z politického hľadiska sú ostrovy od roku 1947 súčasťou Austrálie, aj keď sú približne 3 800 kilometrov od austrálskeho kontinentu. Ostrovy Heard a McDonald sú neobývané, preto sa domáce používanie nezaznamenáva.

Preto je k dispozícii aj každý užívateľ internetu na celom svete kúpiť doménu .hm a zaregistrovať sa. Registrované domény sú spravované prostredníctvom registra "HM Domain Registry" so sídlom v Austrálii.

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .hm je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .hm domény nie je potrebný žiadny autorizačný kód.
Zabezpečenie domény Nemôžete nastaviť prenosový kľúč pre vašu doménu .hm
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .hm je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .hm nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .hm môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Trvanie registrácie Registrácia domény .hm trvá len pár sekúnd.
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 14 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .hm môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.hm).