Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 24,08 €
Predĺženie 24,08 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 24,08 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .gripe je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .gripe domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .gripe môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .gripe je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .gripe môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .gripe sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .gripe môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.gripe).