Slovensko Slovensko

Prenos domény

www.
Jedna doména v riadku Hľadať konkrétnu doménu

Ľahko prenesieme vašu doménu do easyname!

  • Presné pokyny pre jednotlivé domény
  • Okamžitý štart prenosu

Administrácia domény

Ak máte spravovať významné množstvo domén, potrebujete na to jednoduché, rýchle a dobre zorganizované možnosti. Ak strávite príliš veľa času hľadaním nastavení alebo možností nastavenia bez toho, aby ste vedeli, či robíte dobre, a bez toho, aby ste mali dobrú podporu, určite potrebuje profesionálnu kontaktnú osobu.

  • vymazať
  • bez byrokracie
  • dobre usporiadané

Ako zákazník služby easyname máte výhodu jednoduchého a dobre usporiadaného prostredia, ktoré spĺňa vaše požiadavky.

Hneď po prihlásení sa cez stránku my.easyname.com budete mať prehľad o všetkých doménach, ktoré sa dajú spravovať cez prostredie. Na prvý pohľad uvidíte názov domény a dátum platnosti (dokedy bola doména zaplatená). Kliknutím na položku "k dispozícii" môžete vyhľadať ktorúkoľvek doménu na názvových serveroch easyname, prepojenia na subdoménu, nastavenia e-mailu a nastavenia DNS. Subdomény sa dajú pridávať, presmerovať alebo odstrániť jedným krokom. Ľahko sa tiež dajú pridať e-mailové adresy alebo zmeniť položky DNS. Domény, ktoré využívajú externý názvový server, je možné bez akýchkoľvek problémov zmeniť na názvový server easyname.

Administrácia jednotlivých domén

Prepojenie spája každú doménu s administratívnym prostredím príslušnej domény. Budete mať k dispozícii podrobné informácie o predĺžení, kontaktných údajoch, dostupnosti a prenose.

Predĺženie

Na "Predĺženie" budete mať prehľad o dátume platnosti, poslednom dátume na predĺženie a môžete vyhľadať, či je aktivovaná možnosť automatického predĺženia. Okrem toho uvidíte obdobie zrušenia a koľko dní zostáva do ďalšieho obdobia zrušenia.

Kontakty

Na "Kontakty" dostanete všetky kontaktné údaje, ktoré sú dôležité na administráciu domény. Kontaktné osoby môžu byť uvedené jednotlivo podľa vlastníka, administrácie, technológie a DNS.

Dostupnosť

Na "Dostupnosť" vidíte použité názvové servery a máte možnosť ich okamžite zmeniť.

Nadchádzajúci prenos

Na "Nadchádzajúci prenos" na prvý pohľad vidíte, či bola doména zablokovaná na prenos, a ak je to potrebné, priamo sa zobrazuje overovací kód.

Administrácia domén s uplynutou platnosťou

Za účelom zváženia všetkých domén, ktorým uplynula platnosť, bude vedľa existujúcej karty pre registrované domény k dispozícii karta pre všetky domény s uplynutou platnosťou. Na tejto ďalšej karte budú uvedené všetky domény, ktorých platnosť uplynie v nasledujúcich mesiacoch, a ktoré majú byť predĺžené.

Možnosti domén pri konci platnosti:

  • Okamžité predĺženie domény
  • Predĺžiť doménu automaticky
  • Zrušiť doménu, keď uplynie platnosť

Administrácia domény pre registráciu, prenos a externé domény

Prostredníctvom panela napravo vyhľadajte položku "Moje domény". Kliknutím na túto položku si môžete zaregistrovať ďalšie domény a/alebo preniesť ich a pridať externé domény.