Slovensko Slovensko

Prenos domény

www.
Jedna doména v riadku Hľadať konkrétnu doménu

Ľahko prenesieme vašu doménu do easyname!

  • Presné pokyny pre jednotlivé domény
  • Okamžitý štart prenosu
  • ľahké
  • rýchle
  • dobre usporiadané

Prenos domény možno porovnať so zmenou svojho mobilného operátora. Neuveriteľná ponuka, lepšie služby, lepší dosah siete, spoľahlivosť a servisný tím s vynikajúcou povesťou môžu byť dobrými dôvodmi na prechod k novému poskytovateľovi služieb. Tí, ktorí si chcú svoje telefónne číslo preniesť, pretože všetci priatelia, príbuzní, kolegovia alebo zákazníci majú uložené presne toto číslo, musia urobiť určité opatrenia. Podobne je to pri prenose domény.

Prenos domény vyžaduje čas. Hoci to netrvá dlho, je potrebné začať dva týždne pred uplynutím platnosti pri medzinárodných prenosoch a päť dní pri prenosoch domén .AT a .DE.

Úroveň obtiažnosti:
ľahké-okamžité
Trvanie:
15 min. (vrátane možnej čakacej doby z dôvodu aktualizácie služby WHOIS)
Trvanie prenosu:
Niekoľko minút (domény .de a domény .at) až niekoľko dní (medzinárodné domény)
Ideálna chvíľa na prenos domény:
Asi 2 týždne pred uplynutím platnosti

S cieľom udržať prenos domény bez ťažkostí ponúkame kontrolný zoznam s vysvetleniami. Ak spĺňate všetky položky na kontrolnom zozname, prenos domény prebehne hladko.

Doméne neuplynie platnosť

Prenos domény nie je možný, ak už uplynula platnosť domény. Môžete si však za výhodnú cenu zaregistrovať novú doménu.

Doména je stále aktívna a v nasledujúcich dňoch neuplynie jej platnosť

Domény s príponami .DE a .AT môžu byť prenesené rýchlo. Odporúčame však preniesť čo najskôr a začať proces prenosu najneskôr päť dní pred dátumom ukončenia platnosti domény. tak bude rozumný dostatok času reagovať v prípade nečakaných ťažkostí, napr. zamietnutia prenosu e-mailu.

Ak spĺňate všetky položky na kontrolnom zozname, je nepravdepodobné, že by vznikli nejaké problémy.

Kontaktná e-mailová adresa WHOIS je aktuálna

Po začatí prevodu bude odoslaná žiadosť o prevod na e-mailovú adresu vlastníka domény. Za týmto účelom sa používa e-mailová adresa zadaná v databáze WHOIS (databáza okrem iného s informáciami o vlastníkovi domény). Ak sú údaje aktuálne, je možné sa vyhnúť nepríjemným oneskoreniam alebo opakovanému žiadosti o prevod. Ak ste nedostali e-mail, aj napriek tomu, že vaša e-mailová adresa bola správne vložená, skontrolujte aj priečinok s nevyžiadanou poštou.

Služby, ako je napríklad WhoisGuard, nie sú aktivované

Služby, ako je napríklad WhoisGuard, chránia vaše meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu pred verejnosťou nazerajúcou do databázy služby WHOIS. pred spustením prenosu domény deaktivujte túto službu, pretože chránené údaje sú potrebné na samotný prenos.

Doména musí byť staršia ako 60 dní, prípadne prenos domény musí byť starší než 60 dní

Pravidlo 60-dňového blokovania prenosu bolo stanovené príslušnými registrami a každý poskytovateľ domény musí dodržiavať túto požiadavku. Dôvody, prečo existuje 60-dňové blokovanie na prevody domén, siahajú od „ochrany pred hijackingom“ po „prekážku pre špekulantov s doménovými názvami“. Vo väčšine prípadov by však toto opatrenie nemalo spôsobiť žiadne závažné problémy.

Je možné predísť tomuto 60-dňovému blokovaniu?

Nie, nie je to možné. Ale stane sa, že domény staršie ako 60 dní nie sú prenesené, pretože položka WHOIS bola aktualizovaná. Ak bola aktualizovaná len e-mailová adresa a nie položka poskytovateľa (registrátora), nie je to dôvod na blokovanie a je to v rozpore so smernicami ICANN.

Na tejto doméne nie je blokovaný prenos

Ak je stav domény v „REGISTRAR-LOCK“ alebo „clientTransferProhibited“ (v zázname WHOIS), doménu nemožno previesť na nového registrátora (poskytovateľa). Odstráňte toto blokovanie v správe domény vášho starého registrátora alebo nechajte toto blokovanie zrušiť vaším starým registrátorom, pokiaľ nemôžete svoje domény spravovať sami.

Máte aktuálny kľúč EPP pre doménu

V závislosti od poskytovateľa sa môže kľúč EPP nazývať inak. Jeho synonymá sú Kód AUTH, Overovací kód, Prenosový overovací kód, Kód EPP alebo Prenosový kód. Nikdy sa však nemení jeho funkcia, najmä na prevenciu pred nepovoleným prenosom domény.

Každá doména má jedinečný kľúč EPP, ktorý pozná len registrovateľ (vlastník domény) a aktuálny registrátor (poskytovateľ). Vlastník domény použije kľúč EPP ako identifikačný nástroj, keď je prenos domény od aktuálneho poskytovateľa k novému hotový. Takto sa zabraňuje možnému zneužitiu.

Kľúč EPP nájdete v každej časti spravovania domény. Ak nie, môžete si ho vyžiadať priamo od poskytovateľa (registrátora).